Kasia Nowak, Lomi Lomi massage

Lomi Lomi massage

Aloha,
I invite you to the beautiful experience of Hawaiian massage called Lomi Lomi Nui.
My adventure with Lomi Lomi began two years ago and has been life changing.
Lomi Lomi massage is a healing practice that releases blockages, promotes circulation, and shifts energy. It may also be called ‘loving hands massage’ or simply ‘Lomi massage.’

The word ‘Lomi’ means to shift/move/rub/soothe. The movements have been likened to a cat
happily kneading its paws, contentedly purring away!

According to legend, Lomi Lomi massage originated in Polynesia, then came to Hawaii when the Polynesians settled there. As prescribed by Polynesian elders, who were the community leaders, these massages were performed only by trained healers as part of spiritual events.

Today Lomi Lomi massage is available to anyone with access to a trained practitioner.
As a massage therapist, I will help you activate the natural healing powers already within yourself. The massage will remove any physical and emotional blockages so your journey to wellness may begin. You will reconnect spiritually as you also recuperate from life’s stress.

A Lomi Lomi massage session may be booked for up to two hours. I use long, flowing strokes with hands and forearms, plus gentle stretches and rotation of joints.

After your Lomi massage, you will feel refreshed, more flexible, and released from tension.
In addition to deep relaxation, Lomi Lomi has several therapeutic uses.
The benefits of Lomi Lomi massage include:
Increased flexibility: Gentle manipulation of joints and limbs increases range of motion and
flexibility
Better circulation: Deep tissues are targeted to ensure a circulation boost
More efficient removal of toxins: As circulation improves, lymphatic fluids flow more
efficiently to expel toxins
Heart rate calmer and more regulated: Blood pressure is lowered, giving a sense of calm
and well-being
Balanced emotions and breath: Energies are unblocked and difficult emotions released,
creating a deeper connection to your inner self
This massage uses oil, so clients typically undress, with underwear kept on, as preferred.
Towels cover body parts not being worked on, so all clients are made comfortable.
Lomi Lomi calls for you to love and accept your body just as it is, and enables you to
embrace your life right here and now. When you fully embrace and inhabit the body you
have right now, you become free to move forward.
The gift of receiving Lomi massage and then sharing this gift with others through training
has helped me to reconnect with my body and soul. Lomi is an important tool on my

journey to discover my life purpose, giving hope and courage. Let me share this gift with
you.
Come As You Are. The Moment of Power Is Now!
Mahalo* (means ‘thank you’ in the Hawaiian language)

—-

Aloha,
Zapraszam Cię na spotkanie z hawajskim masażem Lomi Lomi Nui. Moja przygoda z
Lomi Lomi zaczęła się dwa lata temu i odmieniła moje życie.
Masaż Lomi Lomi można nazwać „masażem kochających rąk” lub po prostu „masażem
Lomi”. Jest to uzdrawiająca praktyka, która uwalnia blokady, wspomaga krążenie i
usprawnia przepływ energii.
Słowo „Lomi” oznacza ugniatać/pocierać/uspokajać. Ruchy masującego są często
porównywane z ruchami kota, który radośnie ugniata łapami i mruczy z zadowoleniem!
Według legendy masaż Lomi Lomi wywodzi się z Polinezji i dotarł na Hawaje, gdzie
osiedlili się rdzenni Polinezyjczycy. Zgodnie z zaleceniami polinezyjskiej starszyzny,
masaże te były wykonywane tylko przez przeszkolonych uzdrowicieli i podczas
uroczystych ceremonii. Obecnie Lomi Lomi jest dostępny dla każdego, kto ma dostęp do
wyszkolonego masażysty.
W trakcie masażu używam długich, płynnych ruchów dłońmi i przedramionami, wplatając
w to delikatne rozciąganie i obracanie stawów.Te ruchy pomogą aktywować Twoją
naturalną, uzdrawiającą moc, która cały czas w Tobie tkwi. Masaż Lomi usuwa fizyczne i
emocjonalne blokady, przywracając dobre samopoczucie i duchowe odrodzenie.
Po masażu Lomi poczujesz ogólne odświeżenie, większą elastyczność oraz uwolnienie
od napięć. Oprócz głębokiego relaksu Lomi Lomi ma też kilka zastosowań
terapeutycznych.
Korzyści płynące z masażu Lomi Lomi to:
Zwiększona elastyczność: delikatna manipulacja stawami i kończynami zwiększa
zakres ruchu i elastyczność
Lepsze krążenie: praca na głębokich tkankach usprawnia krążenia krwi
Skuteczniejsze usuwanie toksyn: wraz z poprawą krążenia, limfa przepływa
sprawniej, wydalając toksyny
Spokojniejsze i lepiej uregulowane tętno: ciśnienie krwi ulega obniżeniu, dając
poczucie spokoju i dobrego samopoczucia
Zrównoważone emocje i oddech: energia zostaje odblokowana, a trudne emocje
uwolnione, dając tym samym głębszy relaks i połączenie z wnętrzem
Sesja masażu Lomi Lomi trwa dwie godziny. Do masażu używam oleju. Klienci
zazwyczaj rozbierają się, a ja używam ręcznika do zakrycia miejsc intymnych, dając
poczucie komfortu. Jest również możliwość pozostawienia bielizny, jeśli ktoś tak czuje.
Lomi Lomi wzywa do kochania i akceptowania ciała takim, jakie ono jest tu i teraz. Kiedy
w pełni przyjmujesz ciało, które masz teraz, stajesz się wolny, by iść naprzód.

Dzięki praktyce masażu Lomi Lomi i dzieleniu się tym darem z innymi ludźmi, czuję
głębsze połączenie z moim ciałem i duszą. Lomi jest ważnym narzędziem w mojej
podróży do odkrywania celu życia, dając nadzieję i odwagę. Pozwól, że podzielę się tym
darem z Tobą!
Przyjdź taki/a jaki/a jesteś. Chwila mocy jest teraz!
Mahalo* (oznacza „dziękuję” w języku hawajskim)

Contact Us Today!